Conditie

Inhoudsopgave
------------------

1. Toepassingsgebied

2. Contractafsluiting

3. Herroepingsrecht

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5. Leveringsvoorwaarden en verzending

6. eigendomsvoorbehoud

7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8. Toepasselijk recht

9. Alternatieve geschillenbeslechting

10. Invoer btw (douane)


1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van de eenmanszaak Fabio Spennato (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") heeft met de Verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Besluit van contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen met behulp van het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant is beslissend, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant te vragen om te betalen nadat de bestelling is geplaatst.
Lie Indien meerdere van voornoemde alternatieven zich voordoen, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u de betaalmethode "PayPal Express" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax- vol. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betaalmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.In dit geval verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden is verzonden. Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen ze gratis worden geraadpleegd door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens.

2.6 Alvorens een bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces beëindigt.

2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de verwerking van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de respectievelijke productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.3 Bij betaling met een betaalmethode aangeboden door PayPal, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax- vol.

4.4 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsservice "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify"). De individuele betaalmethoden die via Shopify worden aangeboden, worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Om betalingen te verwerken, kan Shopify andere betalingsdiensten gebruiken waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarop de klant kanMeer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.de/payments.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor moet maken. Dit geldt niet voor de kosten voor de levering indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien het gekochte artikel defect is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De klant wordt verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9) Alternatieve geschillenbeslechting

9.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen - Verkoop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.
9.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

10) Invoer btw (douane)

De verkoper, eenmanszaak Fabio Spennato (www.kiloleder.com), wijst er uitdrukkelijk op dat de invoerbelasting voor zendingen uit niet-EU-landen voor rekening van de koper is.

.