Gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke


1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Fabio Spennato eenmanszaak, Bulachstrasse 51A, 85232 Bergkirchen, Duitsland, service@leder-reste.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt


Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, dwz als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlog bestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien nodig: ​​in anonieme vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) Hosting


Hosting door Shopify
We gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor het hosten en weergeven van de online winkel op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde Shopify-services kunnen gegevens ook worden verwerkt als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (VS ) Inc .of Shopify (VS) Inc. In het geval van de overdracht van gegevens naar Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de VS zijn gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het toepasselijke gegevensbeschermingsniveau garandeert in de EU gegarandeerd.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Shopify naar de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan die van Shopify hierboven vermeld, vindt alleen plaats binnen het hieronder gecommuniceerde kader

4) Cookies


Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek kan worden herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. Hoe lang elke cookie wordt bewaard, kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.
Cookies worden soms gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Als individuele cookies die door ons worden gebruikt ook persoonsgegevens verwerken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG in het geval die toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te beschermen.Zorg ervoor dat u uw browser op deze manier instelt. U kunt geïnformeerd worden over het plaatsen van cookies en individueel beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies uitsluit voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete - cookies beheren
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https:/ / support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0 / mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Houd er rekening mee dat als u niet accepteren De functionaliteit van onze website kan worden beperkt door cookies.

5) Contact


Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt.Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen tegengestelde wettelijke bewaarverplichtingen bestaan

6) Gegevensverwerking wanneer het openen van een klantaccount en voor contractverwerking


Volgens artikel 6 lid 1 letter b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of ons een wettelijk toegestaan ​​verder gebruik van gegevens voorbehouden

7) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing


7.1 Aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een bijbehorende link te klikken.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming Toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres later op te kunnen sporen. tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de aan het begin genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrief-distributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij zullen u hierover informeren in deze verklaring.
7.2 Nieuwsbriefverzending via Klaviyo
Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via de technische dienstverlener »Klaviyo«, 225 Franklin St , Boston, MA 02110, VS (http://www.klaviyo.com/), waaraan wij de gegevens doorgeven die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt opgegeven. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgedragen aan een Klaviyo-server in de VS en daar worden opgeslagen.
Klaviyo gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden.Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om ze zelf te schrijven of door te geven aan derden
Om uw gegevens in de VS te beschermen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Klaviyo (" Gegevensverwerkingsovereenkomst"), waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met hun voorschriften voor gegevensbescherming en in het bijzonder niet door te geven aan derden.Klaviyo is ook onderworpen aan de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en verplicht zich daarom tot naleving van de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.
U kunt de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking


8.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. In overeenstemming met de volgende informatie worden bepaalde persoonlijke gegevens aan deze dienstverleners doorgegeven.
De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractverwerking doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Als onderdeel van het betalingsproces geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is artikel 6 lid 1 letter b AVG.
8.2 Om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen, werken we samen met externe verzendpartners. Wij geven uw naam en uw leveringsadres en, indien vereist voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend voor het leveren van de goederen Art.6 (1) (b) AVG.
8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)
- Apple Pay
Als u kiest voor de "Apple Pay"-betaalmethode van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betaling verwerkt via de "Apple Pay"-functie van uw apparaat dat wordt bediend met iOS, watchOS of macOS door een betaalkaart die is opgeslagen met "Apple Pay" te debiteren. Apple Pay gebruikt beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw apparaat zijn ingebouwd om uw transacties te beschermen. Om een ​​betaling vrij te geven, is het daarom noodzakelijk om een ​​eerder door u gedefinieerde code in te voeren en deze te verifiëren met behulp van de functie "Face ID" of "Touch ID" van uw apparaat.
Voor de doel betalingsverwerking De informatie die u verstrekt tijdens het bestelproces en de informatie over uw bestelling worden in versleutelde vorm naar Apple verzonden. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waarmee de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om het succes van de betaling te bevestigen.
Als persoonlijke gegevens worden verwerkt in de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd met het oog op de verwerking van betalingen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd, en of de transactie met succes is voltooid. Anonimisering sluit elke persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Als je Apple Pay op iPhone of Apple Watch gebruikt om een ​​aankoop te doen die via Safari is gedaan op de Mac, de Mac en de autorisatie-apparaat communiceren via een versleuteld kanaal op de Apple-servers. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk identificeert. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Wallet & Apple Pay" en schakel "Betalingen toestaan ​​op Mac" uit.
Ga voor meer informatie over Apple Pay-privacy naar het volgende webadres: https://support.apple . com/de-de/HT203027
- Google Pay
Als u kiest voor de "Google Pay"-betaalmethode van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St , Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), de betaling wordt verwerkt via de "Google Pay"-applicatie van uw mobiele apparaat met minimaal Android 4.4 ("KitKat") en een NFC-functie door een op te laden betaalkaart die is opgeslagen in Google Pay of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv. PayPal). Om een ​​betaling via Google Pay van meer dan € 25 vrij te geven, moet u eerst uw mobiele apparaat ontgrendelen met behulp van de ingestelde verificatiemaatregel (bijv. gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon).
Voor dit doel van betalingsverwerking, worden de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling, doorgegeven aan Google. Google verzendt vervolgens uw betalingsinformatie die is opgeslagen in Google Pay in de vorm van een uniek transactienummer naar de bronwebsite, die wordt gebruikt om te verifiëren dat de betaling is uitgevoerd. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw betaalmiddel die zijn opgeslagen met Google Pay, maar wordt gemaakt en verzonden als een uniek geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon om het betalingsproces te verwerken. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door debitering van het met Google Pay opgeslagen betaalmiddel.
Als persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens de beschreven overdrachten, vindt de verwerking plaats uitsluitend voor betalingsverwerking in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG.
Google behoudt zich het recht voor om bepaalde processpecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google wordt gedaan Betalen. Dit omvat de datum, tijd en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de handelaar, een beschrijving die door de handelaar is verstrekt van de gekochte goederen of diensten, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en e-mailadressen van de verkoper en koper, of van de afzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw omschrijving van de reden van de transactie en, indien van toepassing, het aanbod dat bij de transactie hoort.
Volgens Google wordt deze verwerking uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met Art DSGVO op basis van het legitieme belang bij een goede boekhouding, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisatie en functionaliteit van de Google Pay-service.
Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte transactiegegevens te combineren met andere informatie die wordt verzameld en opgeslagen door Google bij het gebruik van andere Google-services
Google's gebruiksvoorwaarden Pay can zijn hier te vinden:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Meer informatie over gegevensbescherming met Google Pay vindt u op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl =de
- Klarna
Als u een Klarna-betaalservice selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna. com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling zal worden verwerkt (bijv. factuurbedrag, artikel, type levering) aan Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG tijdens het bestelproces . U kunt hier zien naar welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of om Klarna in te trekken. Klarna heeft mogelijk nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsvoorschriften voor betrokkenen Gevestigd in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of voor betrokkenen in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
- PayPal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens naar de PayPal (Europa) Sarl et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om de betaalmethoden creditcard te gebruiken via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Aankoop op rekening" of "Betaling in termijnen" via PayPal alvorens een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt.Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Sie U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
- Shopify Payments
We gebruiken de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments ", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betaalmethode kiest die wordt aangeboden door de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betaling verwerkt door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat daarvoor nodig is. U kunt meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vinden op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Privacy-informatie over Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
- SOFORT
Als u de betaalmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6 (1 ) (b) AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit nodig is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Gebruik van sociale media: Video's
Gebruik van YouTube-video's


Deze website gebruikt de YouTube-inbeddingsfunctie om video's weer te geven en af ​​te spelen van de provider "Youtube", die eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (" Google").
Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider alleen de opslag van gebruikersinformatie initieert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van embedded YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de provider "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert.Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlichte vormgeving van zijn website op basis van behoeften. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. in de VS.
Ongeacht het afspelen van de ingebedde video's, wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerking kan activeren.
In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die zorgt voor naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list
Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www .google.de/intl/de/policies/privacy
Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

10) Online marketing


10.1 Facebook-pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen
De zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook wordt gebruikt binnen ons online aanbod, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker op een advertentie klikt die door ons is geplaatst en op Facebook wordt afgespeeld, wordt de URL van onze gekoppelde pagina wordt weergegeven Er wordt een addendum toegevoegd door Facebook Pixel. Als onze pagina het delen van gegevens met Facebook via Pixel toestaat, wordt deze URL-parameter naar de browser van de gebruiker geschreven via een cookie, die onze gelinkte pagina zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het doorsturen van de gegevens naar Facebook mogelijk.
Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep gebruiken voor de weergave van advertenties (dus -genaamd "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we hebben geplaatst alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten, die zijn gebaseerd op het bezochte website). websites worden bepaald), die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers en niet vervelend zijn. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder te evalueren door te begrijpen of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde "conversie").
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dus we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker.De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://wwwfacebook.com/about /privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel is gebaseerd op ons doorslaggevende legitieme belang bij de evaluatie, optimalisatie en Economische werking van ons online aanbod en onze reclamemaatregelen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f DSGVO.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen, hier het kan ook worden verzonden naar de servers van Facebook Inc. in de VS. Facebook Inc. gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Om detectie door de Facebook-pixel en Om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties als geheel, kunt u een opt-out-cookie instellen door op de onderstaande link te klikken, die het volgen van Facebook-pixels deactiveert:

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google AdSense, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De door Google verzamelde informatie kan worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
De beschreven gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 letter f AVG voor het doel van gerichte reclame van de gebruiker door reclame van derden, wiens advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag.Deze verwerking dient ook ons ​​financiële belang bij het benutten van het economische potentieel van onze website door tegen betaling gepersonaliseerde advertentie-inhoud van derden weer te geven
In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die zorgt voor naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list
Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www. google.de/policies/privacy/
U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, of u kunt de browserplug-in downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en install:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet werken of kan slechts in beperkte mate worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 Brief a AVG ingehaald. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

11) Hulpmiddelen en diversen


Toestemming voor cookies op basis van Usercentrics-technologie
Deze website gebruikt een tool voor toestemming voor cookies om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies waarvoor toestemming is vereist en op cookies gebaseerde toepassingen met technologie van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München (hierna "Usercentrics").
Door een overeenkomstige JavaScript-code te integreren, wordt een banner getoond aan gebruikers wanneer ze de pagina oproepen, waarin toestemming voor bepaalde Toestaan cookies en/of op cookies gebaseerde applicaties die moeten worden uitgegeven. De tool blokkeert de instelling van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het respectieve eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als er toestemming is gegeven.
Zodat de tool voor cookie-inhoud duidelijk paginaweergaven kan toewijzen aan individuele gebruikers en de gemaakte toestemmingsinstellingen door de gebruiker individueel kan verzamelen, loggen en opslaan voor de duur van een sessie, wordt bepaalde gebruikersinformatie (inclusief het IP-adres) verzameld door de cookie-toestemmingstool wanneer onze website wordt geopend, verzonden naar de Usercentrics-server en daar opgeslagen.
Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus in een wettelijk conforme vormgeving van onze website.

Andere rechtsgrondslag Artikel 6 (1) (c) AVG is ook van toepassing op de beschreven gegevensverwerking. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.
Wij hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Usercentrics, waarmee wij ons Usercentrics om de gegevens van bezoekers van onze website te beschermen en niet door te geven aan derden.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Usercentrics vindt u in de Usercentrics-verklaring inzake gegevensbescherming op https://usercentricscom/privacy-policy/

12) Rechten van de betrokkene


12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) jegens de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u zullen u hieronder informeren:
- Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonlijke verwerkte gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande Bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief Prof iling en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking op u, evenals uw recht op informatie over de garanties volgens artikel 46 DSGVO wanneer uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;
- Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
- Recht op wissing volgens art 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als aan de vereisten van artikel 17, lid 1, AVG is voldaan. Dit recht is echter niet met name van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
- Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking, weiger en vraag in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt bereikt of als u vanwege uw specifieke situatie bezwaar heeft gemaakt, zolang dit niet zeker is of onze legitieme redenen prevaleren;
- Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking aan de verantwoordelijke heeft doen gelden, is hij verplicht om alle ontvangers, aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;
- Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 Para.3 AVG: u heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover de verdere verwerking niet op een wettelijke basis is gebaseerd voor verwerking zonder toestemming kan. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking;
- Recht om te klagen in overeenstemming met artikel 77 AVG: als u van mening bent dat de verwerking van uw relevante persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep - het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van het werk of de plaats van de vermeende inbreuk.
12.2 RECHT VAN BEZWAAR
ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENBALANS OP BASIS VAN U HEBT HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE, DIE VOOR DE TOEKOMST VAN TOEPASSING ZIJN.
DOEN UW BEZWAAR JUIST GEBRUIK, WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ UITGEBREIDE BESCHERMENDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, DE UITOEFENING OF DE UITOEFENING. t2> UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WE DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

13) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens


De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten op basis van de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen) .Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6 lid 1 letter a AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt Wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen, voor zover ze niet langer nodig zijn om een ​​contract na te komen of te starten en/ of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, tenzij we dwingende gegevens kunnen verstrekken die het waard zijn bescherming Redenen voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe marketing Op grond van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG uitoefent.
Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd als ze zijn gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt, worden niet meer nodig

.